Selecteer een pagina

CardioWorks biedt medisch specialistische intensieve hartzorg op de juiste plek, door:
deze vorm van ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis te leveren

Interventies bij vasculaire aandoeningen zoals het dotteren van een acuut hartinfarct, hebben gemeen dat de acute bedreiging door de ingreep wordt verholpen.

De geïntensiveerde monitoring op de hartbewaking die direct op de interventie volgt, is erop gericht om zeker te zijn van het feit dat ‘alles ok’ is en geen complicaties optreden.

Direct na de interventie wordt begonnen met hartrevalidatie en wordt de secundaire preventie gestart om een nieuw infarct te voorkomen.

Voordelen

N

Prettiger voor de patiënt die in zijn eigen omgeving ‘mens’ is en in een ziekenhuis omgeving ’patiënt’ is.

N

Kostenreductie per patiënt.

N

Betere utilisatie van (schaars) verpleegkundig personeel.

N

Verpleegkundig zeggenschap (jobsatisfactie).

N

Minder belasting van verpleegcapaciteit ziekenhuis.

Dezelfde zorg op de juiste plek:

De interventieprocedures zijn de laatste decennia tot in detail onderzocht, verfijnd en verbeterd. Door deze kennis over de relatie tussen klinische parameters en uitkomstindicatoren kan voor een individuele patiënt een betrouwbare inschatting worden gemaakt voor het optreden van eventuele complicaties en/of risico’s.

Bovendien maken nieuwe technologische ontwikkelingen het mogelijk om bij een patiënt op afstand; continu, betrouwbaar en stabiel, klinische parameters (bijvoorbeeld ECG, bloeddruk, saturatie) te bewaken. Daarnaast is de toepassing van een AED laagdrempeliger geworden waardoor, in geval van een uitzonderlijke levensbedreigende ritmestoornis (zoals ventrikelfibrilleren), adequaat gehandeld kan worden.

Waarom CardioWorks

CCU overbodig

Connected Care protocol

De combinatie van deze factoren maakt dat CardioWorks binnenkort de hartbewaking, middels een innovatief zogenaamd Connected Care protocol bij de patiënt thuis kan aanbieden.

CardioWorks in beeld

eHealth platform

Verpleegkundige buitendienst voor consult aan huis

24/7 verpleegkundige helpdesk

Cardiologische teledienst

CardioWorks is een virtuele ziekenhuisinstelling:

Bij CardioWorks, met een bezoekadres in Mijdrecht (NL), werkt een team van Nederlandse cardiologen. CardioWorks werkt samen met het medisch service centrum van NAAST-ZCN, Techmedic International B.V. als technisch partner en bestaat uit 4 onderdelen. Wetenschappelijk en zorginhoudelijk wordt CardioWorks ondersteund door de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en Radboudumc Health Innovation Labs.

eHealth platform

24/7 realtime vitale functies zoals ECG meten

Buitendienst

specialistische verpleegkundigen voor fysieke thuisconsulten

Helpdesk

24/7 verpleegkundige helpdesk voor triage, FAQ en mentale ondersteuning

Cardiologische teledienst

voor opname/ontslag en medisch-specialistische adviezen

Voor welke patiënten is deze vorm van hartbewaking geschikt en waar is deze beschikbaar?

Vooralsnog ligt de focus van CardioWorks op patiënten die succesvol zijn gedotterd bij een niet complex hartinfarct, om deze binnen 24 uur in de thuissituatie voor medisch specialistische nazorg te kunnen leveren. Het toekomstige streven is om ook al binnen 12 uur een patiënt te kunnen overnemen na de dotteringreep. Naarmate hiermee meer ervaring wordt opgedaan zou deze dienst kunnen worden uitgebreid naar acute hartinfarcten met een hogere complexiteit en/of hartchirurgische patiënten.

Samen met de afdeling Cardiologie, de Hartbewaking en ondersteunende expertgroepen van het Radboudumc is CardioWorks in de regio Nijmegen e.o. actief om het Connected Care concept, ten aanzien van vele aspecten, te ontwikkelen en testen in allerlei klinische scenario’s.

De klanten van CardioWorks:

Toekomstige klanten zijn cardiologische interventie/ hartchirurgische centra ter substitutie (op termijn) van hun eigen in-huis hartbewaking.

Contact

Adres

Bozenhoven 95 Unit G
3641 AD Mijdrecht

Telefoon

+31651617804
KvK: 34229865
BTW: NL8150.35.330.B01
IBAN: NL69 ABNA 0570 7929 08

Contactformulier